Om Natur360

Natur360 er et professionelt samarbejde mellem en række dygtige fagpersoner indenfor rådgivning, forvaltning og formidling af natur og friluftsliv. Vi er altid åbne for nye samarbejder og mødes meget gerne til en snak om fælles projekter.

Vi hører hjemme på Sjælland men opererer i hele landet og det sydlige Sverige.

 

Natur360 tilbyder rådgivning og assistance inden for en lang række naturrelaterede opgaver, herunder blandt andet:

 

* Formidling af natur

* Naturovervågning og -registrering

* Naturrelaterede udviklingsprojekter

* Friluftsliv - planlægning og formidling

* Inddatering og kurser i Friluftsguiden

* Rådgivning om naturforvaltning

* Planlægning af naturprojekter

* GIS-analyser og udarbejdelse af kort

* Registrering af biologisk værdi og potentiale i skov

* Layout af skilte, foldere og turkort

* Praktisk naturpleje

* VVM - screening og konsekvenser for natur

* Bekæmpelse af invasive arter

* § 3-sagsbehandling for både lodsejer og myndighed

* Skræddersyede kurser om miljøportalen, QGIS, naturpleje mv.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere

Partnere

Johanne Bak

Johanne Bak

Cand. scient i biologi

 

Partner, administrerende direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, naturregistreringer, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje,

GIS, Miljøportalen, administration, projektledelse og HR.

 

Kontakt:

Johanne(at)natur360.dk

Tlf: 40 94 51 31

Laura Beck

Laura Emilie Beck

Cand. silv

 

Partner, direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, GIS, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje, administration, IT, projektledelse, formidling og undervisning.

 

Kontakt:

Laura(at)natur360.dk

Tlf: 24 22 24 23

Anders Michaelsen

Anders Michaelsen

Bach. scient i biologi, botaniker

 

Partner, direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, naturregistreringer, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje, rådgivning, projektledelse og undervisning.

 

Kontakt:

Anders(at)natur360.dk

Tlf. 40 29 91 59

Eksterne samarbejdspartnere

Rikke Milbak

Rikke Milbak

Cand. Scient. i biologi

 

Biolog med dansk botanik og naturforvaltning som speciale. Har siden 2002 arbejdet med forvaltning

i dansk natur – i amter, kommuner og konsulentfirma, og siden 2016 som selvstændig. Mange års

erfaring med bl.a. sagsbehandling, plejeplaner, naturkortlægning, formidling og rådgivning om bynatur.

 

Kontakt: Rikke(at)milbak.dk eller hjemmesiden RikkeMilbak.dk

Tlf. 22 32 60 15

Lars Andersen

Lars Andersen

 

Har mange års erfaring med feltovervågning af sommerfugle / lepidopterologi i Danmark, Europa og så

fjerne steder som i Nepal og Bolivia. Har opbygget viden om adfærd hos sommerfugle, habitats-

vurderinger, fotodokumentation & registrering med gps koordinater.

 

Kontakt: improba07(at)gmail.com eller hjemmesiden Danske natur

Nina Kjær Pedersen

Nina Kjær Pedersen

Cand. Scient. i biologi

 

Har mange års erfaring med vurdering af naturkvalitet og -potentiale, § 3 sagsbehandling, registrering

og overvågning af natur, Natura2000 konsekvensvurdering og tilskudsordninger, samt naturpleje og -forvaltning. Brænder for at genskabe artsrige overdrev og ferske enge.

 

Kontakt: nina(at)natur360.dk

Lars Maltha

Lars Maltha Rasmussen

Master i landskab og planlægning, ornitolog

 

Arbejder med forvaltning og formidling af natur, biodiversitet, fugleøkologi, arktisk miljø og miljøkonsekvensvurderinger.

 

Kontakt: Lars(at)natur360.dk eller hjemmesiden Tidal Consult

 

 

Stine Bukh Bjerager

Stine Bukh Bjerager

Cand. hort., HA

 

Arbejder med naturbeskyttelse, planlægning og GIS-analyser, formidling af natur og friluftsliv på

forskellige medier samt markedsføring og fundraising.

 

Kontakt: Stine(at)natur360.dk

Tlf. 20 83 81 02

Kurt Borella

Kurt Borella

 

Har stort kendskab til fugle, dagsommerfugle og flora og har i mange år arbejdet med ’naturnær have-

drift’, med fokus på optimering af det biologiske indhold, dvs. biodiversitet kombineret med hjemme-

hørende træer og buskes nytteværdi. Har desuden udarbejdet plejeplaner for naturfredede arealer.

 

Kontakt: kurtborella(at)outlook.dk

Natur360 ApS, Marielundvej 32C, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90