Bynatur

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor afsat 3 millioner kr. til projektet InfraNatur, hvis formål er at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer. Banedanmark og Miljøstyrelsen samarbejder om at gennemføre indsatsen.


Natur360 er sammen med Habitats og Naturhistorisk Museum Aarhus rådgivere for Banedanmark og Miljøstyrelsen på InfraNatur projektet.


Læs mere om InfraNatur her

Bynær afbrænding, Nørrevangssletten i Birkerød

Nørrevangssletten i Birkerød er af Rudersdal Kommune udlagt til forsøg med kontrolleret afbrænding i perioden 2016-2021.

 

Formål: at vurdere praktiske, natur- og miljømæssige fordele ved kontrolleret afbrænding i forhold til den pleje, der ellers foretages på græsarealer i kommunen.

 

Der foretages årligt en vurdering af afbrændingens effekt, og indtil videre ser det ud til at naturplejemetoden har været med til at skabe øget værdi både naturmæssigt og rekreativt!

 

Læs mere om projektet her

Nørrevangssletten - 10-11 april 2018
11. april 2018 - netop færdige!
7. maj 2018 - 4 uger efter afbrænding
29. maj 2018 - musevikke godt på vej
29. maj 2018 - pomerans-høgeurt
6. juni 2018 - violetrandet ildfugl!
6. juni 2018 - flor af pomerans-høgeurt
14. juni 2018 - lille køllesværmer.
Foto: Lars Andersen
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - lille ildfugl
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - bugtet kløver
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - gul snerre
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - markant forskel på brændte (forgrund) og ikke-brændte (lyst skær fra græsser i midten) arealer
5. juli 2018 - øget værdi - både naturmæssigt og rekreativt

Vejkantsnatur

Staten og kommunernes tilsammen ca. 70.000 km vej med rabatter på begge sider, er vigtige for

den sammenhængende lysåbne tørbundsnatur i landskabet. Det er muligt at øge biodiversiteten langs de rigtig mange veje i Danmark ved ændret pleje, men hvordan skal det gribes an?


Læs mere her om projektet her.

Vild med Vilje

Vild Med Vilje handler om at give plads til en mere robust, oplevelsesrig og mangfoldig natur.


Vi har gennem årene været involveret i flere Vild med Vilje-projekter sammen med Habitats


Læs mere om Vild med Vilje

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90