Nørrevangssletten

Afbrænding som naturplejemetode af bynær natur

Nørrevangssletten i Birkerød er af Rudersdal Kommune udlagt til forsøg med kontrolleret afbrænding.


Formål: at vurdere praktiske, natur- og miljømæssige fordele ved kontrolleret afbrænding i forhold til den pleje, der ellers foretages på græsarealer i kommunen.


Projektperioden er 2016-2021. Areal udlagt til afbrænding er udvidet i 2018 fra 3 felter á 1000 m2 til 7,6 ha.


I 2017 og 2018 er udarbejdet statusrapport med vurdering af afbrændingens effekt på vegetationen. Vurderingen er foretaget ved spredte besøg på arealet i perioden maj-september – primært via observationer af vegetationens udvikling og foto-dokumentation.


I 2019 er igangsat et mere systematisk overvågningsregime udbygget med bl.a. registrering af dagsommerfugle og vilde bier. Opsamling på overvågning i 2019 forventes udarbejdet i løbet af vinteren 2019/2020. Statusrapport vil blive offentliggjort her.


Effekter af naturpleje med ild

Umiddelbare effekter:

Modvirker ophobning af førne og tæt mosdække

Fremmer bredbladede urter på bekostning af græsser

Fremmer frøspiring og redemuligheder for varmeelskende arter, vilde bier mv.


Modvirker på sigt bl.a. forsuring og kan medvirke til at udpine tidligere gødskede arealer.


Nyheder 2019

Juni/juli - Overvågningen af sommerfugle, vegetation og bier er i fuld gang

             - og det går godt! Læs mere i artiklen fra Sjællandske Medier her


2018


På Nørrevangssletten:

Nørrevangssletten - 10-11 april 2018
11. april 2018 - netop færdige!
7. maj 2018 - 4 uger efter afbrænding
29. maj 2018 - musevikke godt på vej
29. maj - pomerans-høgeurt
6. juni 2018 - violetrandet ildfugl!
6. juni 2018 - flor af pomerans-høgeurt
14. juni 2018 - lille køllesværmer.
Foto: Lars Andersen
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - lille ildfugl
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - bugtet kløver
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - gul snerre
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - markant forskel på brændte (forgrund) og ikke-brændte (lyst skær fra græsser i midten) arealer
5. juli 2018 - øget værdi - både naturmæssigt og rekreativt

Øget værdi både naturmæssigt og rekreativt!

Afbrændingen har reduceret førnen og fremmet mængden af blomster og sommerfugle markant.


Arter som muse-vikke, alm. syre, rødknæ, alm. kællingetand, kantet perikon, rød-kløver, bugtet kløver, gul snerre og lancet vejbred går frem.


Græsserne, især draphavre, går markant tilbage.


I juni 2018 blev den sjældne sommerfugl Violetrandet Ildfugl registreret på arealet - læs mere her.

Download statusrapport for 2018 her

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90