Om Natur360

Natur360 er et professionelt samarbejde mellem en række dygtige fagpersoner indenfor rådgivning, forvaltning og formidling af natur og friluftsliv. Vi er altid åbne for nye samarbejder og mødes meget gerne til en snak om fælles projekter.

Vi hører hjemme på Sjælland men opererer i hele landet og det sydlige Sverige.


Natur360 tilbyder rådgivning og assistance inden for en lang række naturrelaterede opgaver, herunder blandt andet:


* Formidling af natur

* Naturovervågning og -registrering

* Naturrelaterede udviklingsprojekter

* Vejkantsnatur

* Friluftsliv - planlægning og formidling

* Bynatur - registreringer, rådgivning og driftsforslag

* Rådgivning om naturforvaltning

* Miljøvurderinger

* Planlægning og rådgivning af naturprojekter

* GIS-analyser og udarbejdelse af kort

* Registrering af biologisk værdi og potentiale i skov

* Layout af skilte, foldere og turkort

* Praktisk naturpleje

* Bekæmpelse af invasive arter

* § 3-sagsbehandling

* Inddatering og kurser i Friluftsguiden

* Skræddersyede kurser om miljøportalen, QGIS, naturpleje mv.Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere

Vi er

Johanne Bak

Johanne Salomon Bak

Cand. Scient i biologi


Partner, administrerende direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, naturregistreringer, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje,

GIS, Miljøportalen, administration, projektledelse og HR.


Kontakt:

Johanne(at)natur360.dk

Tlf: 40 94 51 31

Laura Beck

Laura Emilie Beck

Cand. Silv


Partner, direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, GIS, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje, administration, IT, projektledelse, formidling og undervisning.


Kontakt:

Laura(at)natur360.dk

Tlf: 24 22 24 23

Anders Michaelsen

Anders Neiendam Michaelsen

Bach. Scient i biologi


Partner, direktør og konsulent

Arbejder bl.a. med naturbeskyttelse, naturregistreringer, plejeplaner, udviklingsprojekter, naturpleje, rådgivning, projektledelse og undervisning.


Kontakt:

Anders(at)natur360.dk

Tlf. 40 29 91 59

Ellis Pedersen

Ellis Marie Pedersen

Stud. Cand. Scient (Nature Management)


Studentermedhjælp

Arbejder bl.a. med naturregistreringer, plejeplaner, GIS og generel velvære på kontoret.


Kontakt:

Ellis(at)natur360.dk

Eksterne samarbejdspartnere

Rikke Milbak

Rikke Milbak

Cand. Scient. i biologi


Biolog med dansk botanik og naturforvaltning som speciale. Har siden 2002 arbejdet med forvaltning

i dansk natur – i amter, kommuner og konsulentfirma, og siden 2016 som selvstændig. Mange års

erfaring med bl.a. sagsbehandling, plejeplaner, naturkortlægning, formidling og rådgivning om bynatur.


Kontakt: Rikke(at)milbak.dk eller hjemmesiden RikkeMilbak.dk

Tlf. 22 32 60 15

Lars Andersen

Lars Andersen


Har mange års erfaring med feltovervågning af sommerfugle / lepidopterologi i Danmark, Europa og så

fjerne steder som i Nepal og Bolivia. Har opbygget viden om adfærd hos sommerfugle, habitat-

vurderinger, fotodokumentation & registrering med gps koordinater.


Kontakt: improba07(at)gmail.com eller hjemmesiden Danske natur

Nina Kjær Pedersen

Lars Thomas

Cand. Scient. i biologi


Har siden midten af 1980’erne arbejdet med en lang række forskellige dyregrupper. Fra omkring 2000

har fokus især ligget på entomologien, specielt biller, men også en lang række af de mindre kendte artsgrupper såsom ørentviste, sommerfuglemyg, sølvkræ, bænkebidere m.fl. Har desuden stor erfaring med populærvidenskabelig formidling i skrift og tale. Forfatter til mere end 50 titler om bl.a. zoologi, naturvidenskab generelt og folklore.


Kontakt: Larsthomas1960(at)gmail.com

Lars Maltha

Lars Maltha Rasmussen

Master i landskab og planlægning, ornitolog


Specialist i fugleøkologi, både havfugle, vandfugle, rovfugle og terrestriske arter i øvrigt. Certificeret

dronepilot og har udført flere ogaver med registrering af fuglekolonier og vegetation. Har desuden stor erfaring med registrering af padder. Arbejder med forvaltning og formidling af natur, biodiversitet,

arktisk miljø og miljøkonsekvensvurderinger.


Kontakt: lars(at)natur360.dk

Lars Maltha

Thomas W. Johansen

Datamatiker


Har siden 1998 arbejdet professionelt med systematiske registreringer af fugle og pattedyr. Specialeområder er identifikation af fugle, havpattedyr og flagermus. Har siden 2011 arbejdet intensivt med bestemmelse og kortlægning af danske flagermus og derigennem opnået stor erfaring med lytning med ultralydsdetektor.


Kontakt: thomas.w.johansen(at)gmail.com

Lars Maltha

Uffe Gjøl Sørensen

Cand. Scient. i biologi


Ekspert i biodiversitet, naturforvaltning, integreret udvikling og naturbeskyttelse. Specialist indenfor

flere artsgrupper, herunder fugle og flagermus.


Kontakt: kontakt(at)ugsorensen.dk


Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90