Plejeplaner

Plejeplaner


Her kan man downloade og læse de plejeplaner, vi har været med til at udarbejde, i takt med at de bliver færdige og klar til offentliggørelse. Vi udarbejder plejeplaner i deres helhed eller leverer baggrundsmateriale og naturregistreringer, hvis man selv vil varetage skriveproces og layout.


Søllerød Naturpark

Plejeplan for den fredede Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune. Planen er gældende 2018-2033.


Søllerød Naturpark afspejler et stykke dansk kulturlandskab med store rekreative værdier. Området er en mosaik af forskellige naturtyper som skove, søer, moser, overdrev samt vedvarende græsarealer.


Naturparken opleves overvejende som naturområde, men indeholder også store arealer med landbrugsdrift samt store arealer udlagt til golfbane.

Gulstav Mose

Plejeplan for Natura2000-området Gulstav Mose. Planen er gældende 2018-2033.


Fugleværnsfondens reservat Gulstav Mose ligger på Langelands sydspids, og består af en række forskellige lysåbne naturtyper - primært rørsump og åbne vandflader.


Reservatet er 7 ha og indgår i en indhegning på ca. 110 ha, der rummer en større flok exmoor-ponyer og en mindre flok skotsk højlandsk-væg, der afgræsser arealerne året rundt.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90