Publikationer

Her kan du læse og downloade størstedelen af de rapporter vi har udarbejdet eller været del af gennem tiden.

2018

Dagsommerfugle i Hillerød Kommune - 2018

Naturovervågning af Maglemosen ved Vedbæk - sæson 2017

Overvågning af ynglefugle i Utterslev Mose - 2018

Vinterfugle i fire københavnske parker - januar-marts 2018

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90