Formidling

Formidling

Driften af vejkanter har stor bevågenhed hos borgerne og lodsejere der fx driver landbrug på marker der ligger som nabo til en kommunal vej. En målrettet og informativ formidling er derfor meget vigtig når en forvaltning ændrer en praksis på offentlige arealer, der har foregået i flere årtier.

Formidling af projektet har i projektperioden primært foregået på de sociale medier som Facebook og Instagram. Det forventes at der, efter endt projektperiode, fortsat vil være aktivitet i form af fx opsamling på tilstanden af de vejstrækninger hvor driften allerede er ændret; eksponering af kommuner hvor driften af vejkanterne er tilpasset og ændret for at øge biodiversiteten; fortsat eksponering af hvorledes driften af vejkanter foregår i en international sammenhæng.

Formidlingen skal dog løbende, når en kommune ændrer driften, foregå mere lokalt. Vi har derfor udviklet et piktogram der kan benyttes til at sætte op i vejkanter hvor der allerede eksisterer en artsrig flora. Til piktogrammet medfølger en ekstra markering med teksten ”… på vej” der kan opsættes i sammenhæng med piktogrammet, for at vise vejkantsstrækninger hvor der foregår en drift til fordel for en øget biodiversitet.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90