GIS-værktøj

GIS-baseret kortlægning til udvælgelse af vejkanter

Ikke alle vejkanter har lige stort potentiale til eller mulighed for at udvikle en øget biodiversitet. Det kan skyldes sikkerhedsmæssige årsager, hvor en meget lav vegetation skal sikre oversigtsforhold. Det kan også skyldes at de umiddelbare naboarealer har stor indflydelse på vejkantenernes næringsstoftilførsel, spredningsmuligheder for overdrevsarter og vegetationshøjden.


Derudover er det ikke praktisk muligt for kommunerne at følge en meget detaljeret og specifik driftsplan. For mere effektivt, at finde frem til de vejstrækninger, hvor der er potentiale for, at en ændret drift vil have en positiv effekt på biodiversiteten, er visionen at finde ud af, om det er muligt at lave et GIS-baseret kortlægningsredskab, til netop dette.


GIS-redskabet kan dog ikke umiddelbart stå alene, men kræver kvalificering i form af feltbesigtigelser eller gennemgang med fagpersoner der ligger inde med et lokalkendskab.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90