Vejkantsnatur

Hvordan øger vi naturindholdet i vejkanterne og på vejskråningerne?

Staten og kommunerne passer tilsammen ca. 70.000 km vej med vejkanter på begge sider af meget varierende bredde. Derfor er vejkanterne vigtige for den sammenhængende lysåbne tørbundsnatur i landskabet.


Det er muligt at øge biodiversiteten langs de rigtig mange veje i Danmark. Det kræver blot at man finder frem til de strækninger, der har potentialet til at blive artsrige vejkanter, samt at driften af disse vejstrækninger bliver foretaget, så det fremmer naturlig blomstring.


En øget og mere differentieret blomstring vil samtidig være med til at øge diversiteten af særligt insekter, der er afhængige af de blomstrende urters nektar og pollen.


Projektet udføres af Natur360 i samarbejde med Natur&Landbrug, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Varde Kommune og Furesø Kommune og er støttet af 15. Juni Fonden.


Mål for projektet

  1. At lette tilgangen for kommunerne, der varetager driften af vejkanterne, til at få lavet en plan for en ændret plejepraksis
  2. At afprøve en metode, der kan gøre det lettere at målrette indsatsen for at øge biodiversiteten i vejkanterne og på vejskråninger
  3. At øge den rekreative oplevelse af vejkanter og -skråninger for lokale og turister
  4. At gøre vejkanterne til en naturoplevelse tæt på hvor folk bor
  5. At formidle vejkanternes biologiske mangfoldighed


Projektet omfatter udarbejdelse og udvikling af en række produkter, der skal hjælpe interesserede kommuner i deres arbejde med implementering af en ændret drift af deres vejkanter.


Der arbejdes på:

  1. Udvikling af en drejebog til kommunernes driftsafdelinger
  2. Udvikling af et GIS-baseret kortlægningsredskab til udpegning af vejstrækninger med størst biologisk potentiale ved en ændret plejepraksis
  3. Formidling af den ændrede plejepraksis til lokale og evt. turister
  4. Registreringsredskab til overvågning af natureffekten af den ændrede pleje


Tidsplan

Efterår 2017

Opstart

Vinter 2017/2018

GIS og udvikling af redskab til udpegning af potentielle artsrige vejkanter

Forår og sommer 2018

Kvalificering af udvalgte vejkanter med kommunerne                                    Feltverificeringer af de udvalgte vejkanter

Vinter 2018/2019

Optimering af udvælgelsesredskab

Research og indsamling af viden fra både ind- og udland

Forår 2019

Møde med driftsafdelinger for at blive klogere på maskiner, drift og mandskab

Udvikling af metode til baselinemonitering og løbende overvågning

Opstart af baselinemonitering

Sommer 2019

Færdiggørelse af baselinemoniteringerne

Design og tryk af piktogram – ”Artsrig vejkant”

Efterår 2019

Afslutning af projekt

Offentliggørelse af drejebog, metode til udvælgelse/prioritering af vejkanter og metode til monitering af vejkanter

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90