Mere

Yderligere information om vejkanter og naturkvalitet

Her forsøger vi at samle links til yderligere projekter, information og formidling om biodiversiteten i vejkanter. Sidder man inde med et relevant link, som man synes mangler i listen, er man meget velkommen til at skrive til os på vejkantsnatur(at)natur360.dk - så vil vi lægge det op her hurtigst muligt!

DR P1 Public Service 11. juni 2019

Radioprogram om bl.a. grøftekanter med Hans Henrik Bruun, lektor ved KU, og Jens Galby, driftsleder i Rudersdal Kommune.

TV2 Lorry Nyheder 3. maj 2019

Nyhedsindslag om ændret drift af vejkanter i Rudersdal Kommune

Artsrike vegkanter

Statslig hjemmeside om artsrige vejkanter i Norge. Statens Vegvesen.


Artrika väg- och järnvägsmiljöer

Statslig hjemmeside om artsrige kanter langs veje og jernbaner i Sverige. Trafikverket.


Road Verge Biomass Harvesting FAQ

FAQ om biomasse og vejkanter. Lincolnshire, UK.


Road Verge Campaign

Kampagne startet i 2013 til beskyttelse af de vilde blomster langs de britiske veje. Plantlife.


Road verges 'last refuge' for plants - conservation charity

Artikel fra 2017 om de britiske vejsiders funktion som refugie for truede og sjældne plantearter. BBC.


The good Verge Guide

Guide fra 2016 om forvaltning af vejkanter. Plantlife.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90