Registrering

Registreringsredskab til overvågning af effekterne af en ændret drift

Det kan være ønskeligt at kunne følge med i, og dokumentere, at en ændring i plejen over tid resulterer i en mere varieret flora. Vi har derfor udviklet en metode til overvågning af udvalgte permanente prøveflader langs vejstrækninger hvor der implementeres driftsændringer.


Metoden er allerede blevet benyttet til at foretage en botanisk baselinemonitering af 6 strækninger på hver 100 m i både Lejre og Varde Kommune. Formålet med baselinemoniteringen er at have et udgangspunkt at kunne sammenligne senere tilstande med.


Der er udviklet feltskema med tilhørende forklaring (en kort-formuleret teknisk anvisning) på hvorledes skemaet tænkes anvendt og udfyldt. Det er muligt der på sigt udarbejdes en mere detaljeret teknisk anvisning.

Baselinemonitering i Lejre Kommune

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90