Ydelser

Natur360 tilbyder rådgivning og assistance inden for en lang række naturrelaterede opgaver:


* Formidling af natur

* Naturovervågning og -registrering

* Naturrelaterede udviklingsprojekter

* Vejkantsnatur

* Udsåning - planlægning og sammensætning af frøblandinger

* Friluftsliv - planlægning og formidling

* Bynatur - registreringer, rådgivning og driftsforslag

* Rådgivning om naturforvaltning

* Kontrolleret afbrænding

* Byudviklingsprojekter - biologisk rådgivning

* Indsamling og opformering af vilde frø

* Miljøvurderinger

* Planlægning og rådgivning af naturprojekter

* GIS-analyser og udarbejdelse af kort

* Registrering af biologisk værdi og potentiale i skov

* Layout af skilte, foldere og turkort

* § 3-sagsbehandling

* Skræddersyede kurser om miljøportalen, QGIS, naturpleje mv.


Læs nærmere om de forskellige arbejdsopgaver, vi udfører via menuen