InfraNatur

InfraNatur - biodiversitet på baneterræner

Projektet InfraNatur skal fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.


InfraNatur-projektet omfatter både overvågning, pleje og formidling af baneterrænernes natur og udføres i samarbejde med Habitats og Naturhistorisk Museum Aarhus for Banedanmark og Miljøstyrelsen.


Siden projektets start er der udarbejdet en række rapporter og publikationer og afholdt flere formidlingsarrangementer.


På projektets hjemmeside hos Bane Danmark kan læses mere om biodiversitet langs med banen. Her kan læses faglige oplæg om bynatur for de syv InfraNatur-områder, der er udvalgt til naturpleje.


På Rødby Rangérterræn, som er det største og mest artsrige af InfraNatur-områderne, blev der 19. august 2018 udsat 10 gedebukke af racen Dansk Landrace, for at holde arealet lysåbent.


Arealet er efterfølgende overvåget for at følge vegetationens udvikling som følge af græsningen. Overvågningen foregår via jævnlige observationer på arealet hen over årene og årstiderne, og de løbende observationer danner baggrund for evaluering og justering af græsningen efter behov.

InfraNatur sæson 2018-2023

Overvågning af Rødby Rangérterræn

2018-2023

InfraNatur - Styrk banens natur

Plejeplaner for 7 udvalgte baneterræner

Helårsgræsning med gedebukke i Rødbyhavn

Bachelor-projekt af Mikkel Gaardsted Jensen

Juni 2019

Banens naturkvalitet

Basisanalyser af 18 udvalgte baneterræner.

Juni 2018

InfraNatur - inspirationspapir

Inspirationshæfte om baneterrænernes natur

Juni 2017