Om Natur360

Natur360 tilbyder rådgivning og assistance inden for en lang række naturrelaterede opgaver, herunder blandt andet:


* Naturovervågning og -registrering

* Naturrelaterede udviklingsprojekter

* Formidling af natur

* Vejkantsnatur

* Kontrolleret afbrænding af naturarealer

* Udsåning - planlægning og sammensætning af frøblandinger

* Friluftsliv - planlægning og formidling

* Bynatur - biodiversitet, registreringer, rådgivning og drift

* Rådgivning om naturforvaltning

* Miljøvurderinger

* Planlægning og rådgivning af naturprojekter

* GIS-analyser og udarbejdelse af kort

* Registrering af biologisk værdi og potentiale i skov

* Layout af skilte, foldere og turkort

* Praktisk naturpleje

* § 3-sagsbehandling

* Skræddersyede kurser om miljøportalen, QGIS, naturpleje mv.Vi er

Rikke Milbak

Rikke Milbak

Partner

Seniorkonsulent

Cand. Scient. biologi


Kontakt:

Rikke(at)natur360.dkJohanne Salomon Bak

Johanne Salomon Bak

Partner

Seniorkonsulent

Cand. Scient. biologi


Kontakt:

Johanne(at)natur360.dkLaura Emilie Beck

Laura Emilie Beck

Partner

Seniorkonsulent

Cand. Silv.


Kontakt:

Laura(at)natur360.dkAnders Neiendam Michaelsen

Anders N. Michaelsen

Partner

Seniorkonsulent

Bach. Scient. biologi


Kontakt:

Anders(at)natur360.dkJon Appelgreen Jørgensen

Jon Appelgreen Jørgensen

Konsulent

Cand. Scient. biologi


Kontakt:

Jon(at)natur360.dkSigne Wozniak Kristensen

Signe Wozniak Kristensen

Konsulent

Cand. Scient. naturforvaltning


Kontakt:

Signe(at)natur360.dkSigurd Bruun Knudsen

Sigurd Brun Knudsen

Konsulent

Cand. Scient. naturforvaltning


Kontakt:

Sigurd(at)natur360.dkRikke Josefsen

Rikke Josefsen

Konsulent

Cand. Silv.


Kontakt:

Rikkejosefsen(at)natur360.dkMagnus Bruun Knudsen

Magnus Bruun Knudsen

Studentermedhjælp

Stud. Scient. biologi


Kontakt:

Magnus(at)natur360.dkEksterne samarbejdspartnere


Lars Andersen


Har mange års erfaring med feltovervågning af sommerfugle / lepidopterologi i Danmark, Europa og så fjerne steder som i Nepal og Bolivia. Har opbygget viden om adfærd hos sommerfugle, habitat-

vurderinger, fotodokumentation & registrering med gps koordinater.
Lars Maltha Rasmussen

Master i landskab og planlægning, ornitolog


Specialist i fugleøkologi, både havfugle, vandfugle, rovfugle og terrestriske arter i øvrigt. Certificeret

dronepilot og har udført flere ogaver med registrering af fuglekolonier og vegetation. Har desuden stor erfaring med registrering af padder. Arbejder med forvaltning og formidling af natur, biodiversitet,

arktisk miljø og miljøkonsekvensvurderinger.
Lars Thomas

Cand. Scient. i biologi


Har siden midten af 1980’erne arbejdet med en lang række forskellige dyregrupper. Fra omkring 2000

har fokus især ligget på entomologien, specielt biller, men også en lang række af de mindre kendte artsgrupper såsom ørentviste, sommerfuglemyg, sølvkræ, bænkebidere m.fl. Har desuden stor erfaring med populærvidenskabelig formidling i skrift og tale. Forfatter til mere end 50 titler om bl.a. zoologi, naturvidenskab generelt og folklore.
Thomas W. Johansen

Datamatiker


Har siden 1998 arbejdet professionelt med systematiske registreringer af fugle og pattedyr. Specialeområder er identifikation af fugle, havpattedyr og flagermus. Har siden 2011 arbejdet intensivt med bestemmelse og kortlægning af danske flagermus og derigennem opnået stor erfaring med lytning med ultralydsdetektor.
Thomas Kehlet


Har siden 2017 arbejdet on/of med svampe registrering. Aktiv på Danmark Svampeatlas siden 2009, frivillig påBiowide projektet (svampe), har de sidste 2 år arbejdet frivilligt for KU med at forberede nye og ældre svampe indsamlinger til its sekvens. Habil naturfotograf.
AkvaKim I/S


AkvaKim I/S er drevet af biologen Kim Pless-Schmidt og pædagogen Line Skyum Ritto. De beskæftiger sig med alle smådyr fra det marine til det ferske, og udbyder alt fra prøvetagning og rådgivning til formidling. Der arbejdes især med kvalitetsvurderinger på smådyrsområdet gennem overvågning og biodiversitet er i højsædet.Lars Andersen
Lars Maltha Rasmussen
Lars Thomas
Thomas Johansen
Thomas Kehlet
Thomas Kehlet