Plejeplaner

Plejeplaner


Her kan man downloade og læse nogle af de plejeplaner, vi har været med til at udarbejde, i takt med at de bliver færdige og klar til offentliggørelse.


Vi udarbejder plejeplaner i deres helhed eller leverer baggrundsmateriale og naturregistreringer, hvis man selv vil varetage skriveproces og layout.


Fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å - redegørelse

Plejeplan for fredningen ved Katrinebjerg Enge og langs Nybølle Å. Planen er gældende fra 2021-2026.


Området omkring Katrinebjerg Enge og Nybølle Å er et større mose- og engområde beliggende langs Nybølle Å og Hove Å i Høje-Taastrup og Egedal Kommune


Omhandler fredningen, de lovområder fredningen er omfattet af samt beskrivelser af områdets naturværdier og anvendelse.


Fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å - pleje

Plejeplan for fredningen ved Katrinebjerg Enge og langs Nybølle Å. Planen er gældende fra 2021-2026.


Området omkring Katrinebjerg Enge og Nybølle Å er et større mose- og engområde beliggende langs Nybølle Å og Hove Å i Høje-Taastrup og Egedal Kommune


Indeholder en gennemgang af de plejemetoder der anbefales samt beskrivelse af det enkelte delområde med en gennemgang af områdets målsætninger og prioriteringer. Derudover gennemgås et områdes konkrete trusler og plejetiltag.

Maglesø-fredningen

Plejeplan for fredningen omkring Maglesø i Holbæk Kommune. Planen er gældende fra 2020.


Området omkring Maglesø er en del af et imponerende og stærkt kuperet dødislandskab mellem Undløse og Vipperød i Holbæk Kommune. Det naturskønne område er enestående, både når det gælder landskabelig skønhed og naturvidenskabelig fortælleværdi.


Maglesø-fredningen omfatter den nordlige side af Maglesø. De stærkt skrånende arealer udgør den ene side af et dybt dødishul, hvori Maglesø ligger.

Stierne omkring Maglesø

Plejeplan for stierne omrking Maglesø i Holbæk Kommune. Planen er gældende fra 2020.


Planen gælder for det rekreative stisystem omkring Maglesø, der forløber gennem flere mindre fredninger, der indgår i en større sammenhængende fredning af områderne ved Brorfelde og Sophienholm.


Stisystemet giver offentligheden mulighed for at opleve det storslåede og særegne naturområde omkring Maglesø ved at sikre udsigter og indkig, samt opleve det kuperede landskab på nært hold.

Værebro Ådal

Plejeplan for den fredede Værebro Ådal i Roskilde og Egedal Kommune. Planen er gældende 2021-2026.


Værebro Ådal ligger på grænsen mellem Roskilde Kommune og Egedal kommune. Området indeholder store rekreative og naturmæssige værdier. Området er en mosaik af forskellige naturtyper som skove, søer, moser, overdrev, store græsningsarealer og små værdifulde rigkær.


Værebro Ådal opleves overvejende som naturområde, men indeholder også store arealer med landbrugsdrift.

Søllerød Naturpark

Plejeplan for den fredede Søllerød Naturpark i Rudersdal Kommune. Planen er gældende 2018-2033.


Søllerød Naturpark afspejler et stykke dansk kulturlandskab med store rekreative værdier. Området er en mosaik af forskellige naturtyper som skove, søer, moser, overdrev samt vedvarende græsarealer.


Naturparken opleves overvejende som naturområde, men indeholder også store arealer med landbrugsdrift samt store arealer udlagt til golfbane.

Gulstav Mose

Plejeplan for Natura2000-området Gulstav Mose. Planen er gældende 2018-2033.


Fugleværnsfondens reservat Gulstav Mose ligger på Langelands sydspids, og består af en række forskellige lysåbne naturtyper - primært rørsump og åbne vandflader.


Reservatet er 7 ha og indgår i en indhegning på ca. 110 ha, der rummer en større flok exmoor-ponyer og en mindre flok skotsk højlandsk-væg, der afgræsser arealerne året rundt.