Vejkantsdrift

Det er muligt at øge biodiversiteten langs rigtig mange veje i Danmark. Det kræver "blot" at man finder frem til de strækninger, der har potentialet til at blive artsrige vejkanter, samt at driften af dem tilrettelægges, så den fremmer naturlig blomstring.


En øget og mere differentieret blomstring vil fx være med til at øge diversiteten af særligt insekter, der er afhængige af de blomstrende urters nektar og pollen, hvilket igen vil øge diversiteten af de organisemer, der lever af fx insekter.


Natur360 har i samarbejde med Natur&Landbrug, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Varde Kommune og Furesø Kommune udarbejdet en drejebog, der skal lette processen med at øge biodiversiteten i vejkanterne. Drejebogen er støttet af 15. Juni Fonden.