Vejkantsnatur

Det er muligt at øge biodiversiteten langs rigtig mange veje i Danmark. Det kræver "blot" at man finder frem til de strækninger, der har potentialet til at blive artsrige vejkanter, samt at driften af dem tilrettelægges, så den fremmer naturlig blomstring.


En øget og mere differentieret blomstring vil fx være med til at øge diversiteten af særligt insekter, der er afhængige af de blomstrende urters nektar og pollen, hvilket igen vil øge diversiteten af de organisemer, der lever af fx insekter.


Natur360 har i samarbejde med Natur&Landbrug, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Varde Kommune og Furesø Kommune udarbejdet en drejebog, der skal lette processen med at øge biodiversiteten i vejkanterne. Drejebogen er støttet af 15. Juni Fonden.


Drejebogens ultrakorte anbefalinger trin-for-trin:

  1. Opnå politisk opbakning
  2. Udvælgelse og prioritering af vejkanter
  3. Vurdering af eksisterende flora og fauna
  4. Specificering af driften
  5. Implementering og formidling af indsatsen
  6. Opfølgning – virker driften efter hensigten
  7. Evt. justering af driften


Drejebogen indeholder desuden bl.a. hjælp til udvælgelsesprocessen og prioritering af strækninger, anbefalinger til plejetidspunkt og plejehyppighed afhængig af de eksisterende forhold samt forslag til formidling af plejepraksis.


Skiltning af artsrige vejkanter

I forbindelse med udarbejdelsen af drejebogen blev lavet et skilt med teksten ”Artsrig vejkant” til midlertidig markering af de vejkanter, der indgik i projektet.


Skiltet, der udover teksten forestiller sommerfuglen okkergul
pletvinge og dens værtsplante lancet-vejbred, har to primære formål:


  1. At formidle overfor forbipasserende at her er der en særlig artsrig vejkant, der tages hensyn til i driften
  2. At tydeliggøre overfor driftspersonalet hvor præcis det er, de særlige hensyn gælder


Der blev desuden udarbejdet et tillægsskilt med teksten ”På vej…” tiltænkt de strækninger, der ikke allerede er artsrige, men forhåbentlig er på vej til at blive det.


Offentliggørelsen af skiltene affødte en overrumplende positiv respons og interesse for skiltet fra flere sider. Kommuner, borgere, NGO’er, private aktører med flere fra hele landet har henvendt sig via Facebook, Instagram og mail med forespørgsler om hvornår, hvordan og hvor man må benytte skiltet – i korte træk: regler for at bruge skiltet udover projektets rammer.


På baggrund af de mange henvendelser er der derfor igangsat et nyt projekt med skiltene som omdrejningspunkt. Målet er at få et skilt, der kan fungere på national basis og entydigt formidler det samme, uanset hvor i landet man befinder sig, da der tegner sig et behov for en sådan mærkningsordning.

Natur360 ApS, Marielundvej 30, 2730 Herlev  //  natur360@natur360.dk  //  Bank: 8401 0001298357  //  CVR: 37 62 34 90