Vejkantsnatur

Det er muligt at øge biodiversiteten langs rigtig mange veje i Danmark. Det kræver "blot" at man finder frem til de strækninger, der har potentialet til at blive artsrige vejkanter, samt at driften af dem tilrettelægges, så den fremmer naturlig blomstring.


Natur360 har i samarbejde med Natur&Landbrug, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Varde Kommune og Furesø Kommune udarbejdet en drejebog, der skal lette processen med at øge biodiversiteten i vejkanterne. Drejebogen er støttet af 15. Juni Fonden.


Drejebogens anbefalinger trin-for-trin:

  1. Opnå politisk opbakning
  2. Udvælgelse og prioritering af vejkanter
  3. Vurdering af eksisterende flora og fauna
  4. Specificering af driften
  5. Implementering og formidling af indsatsen
  6. Opfølgning – virker driften efter hensigten
  7. Evt. justering af driften


Drejebogen indeholder desuden bl.a. hjælp til udvælgelsesprocessen og prioritering af strækninger, anbefalinger til plejetidspunkt og plejehyppighed afhængig af de eksisterende forhold samt forslag til formidling af plejepraksis.


Læs mere om hvordan man kan tilrettelægge driften af vejkanterne i en mere biodiversitetsvenlig retning.


Skiltning og formidling af artsrige vejkanter

I forbindelse med udarbejdelsen af drejebogen er der blevet lavet et skilt med teksten ”Artsrig vejkant” til markering af de vejkanter, der indgik i projektet.


Der er desuden udarbejdet et tillægsskilt med teksten ”På vej…” tiltænkt de strækninger, der ikke allerede er artsrige, men forhåbentlig er på vej til at blive det.


I 2020 er i gangssat et nyt projekt med formålet at få udarbejdet retningslinjer mv. for brug af skiltet, så det kan fungere på national basis og entydigt formidler det samme, uanset hvor i landet man befinder sig. Der vil derfor blive opsat skilte på udvalgte strækninger rundt om i landet. For hver udvalgt vejstrækning, udfyldes en skabelon med basal beskrivelse af strækningen og hvorfor den er udvalgt til skiltning.


Alle vejstrækninger med tilhørende beskrivelser bliver lagt offentligt tilgængelige her på siden i begyndelsen af 2021 til inspiration for alle, der måtte have interesse for drift og formidling af vejkanter og biodiversitet.


Læs mere om projekt "Skiltning og formidling af artsrige vejkanter".


Eller følg med på projektets profiler på Facebook og Instagram