Formidling

Projektet er

støttet af

Projekt skiltning og formidling af artsrige vejkanter

Der er i samfundet en stigende interesse for biodiversitet og tab af habitater, hvilket smitter af på en bred front af dagsordener. Behovet for mere plads til natur er et kardinalpunkt, og i den forbindelse er der bl.a. øget opmærksomhed på tilgængelige arealer og det naturmæssige potentiale langs det danske vejnet.


Denne stigende interesse kommer fra offentlige naturforvaltninger og driftsafdelinger, fra kommunernes teknik- og miljøudvalg, fra NGO’er, fra den brede befolkning og fra naturformidlere og forskere, der alle bakker op om at se vejkanter som en brik i den samlede biodiversitetsindsats. Medierne er også i stigende grad blevet opmærksomme på emnet, og det har resulteret i flere nyhedsindslag om naturen i vejkanterne i lokale, regionale og nationale medier.