§ 3 natur

Natur360 varetager hele processen med forvaltning af arealer beskyttet af

Naturbeskyttelseslovens § 3 - fra registrering i felten over digitalisering af data til sagsbehandling.


På feltbesøg identificeres et områdes naturtype og vegetationsstruktur samt afgrænsning af området. Naturkvaliteten vurderes og der laves en planteliste for hele området, samt evt. en planteliste inden for en dokumentationscirkel med en radius på 5 m.


Foran computeren indtastes artsfund i Miljøportalen. Afgrænsninger digitaliseres vha. GIS